Srbija
    |         |         |    

Avon Fondacija za žene

Avon Fondacija za Žene, najveća svetska korporativna filantropija fokusirana na pitanja od važnosti za žene, osnovana je 1955. godine kako bi poboljšala živote žena. Avon globalna filantropija do sada je prikupila i donirala preko 800 miliona dolara u više od 50 zemalja za pitanja koja su od izuzetne važnosti za žene. Danas Avon fondacija fokusira svoja sredstva kako bi pomogla naučna medicinska istraživanja u cilju pronalaženja leka protiv raka dojke kao i da obezbedi veći pristup medicinskoj nezi kroz Avon Akciju protiv raka dojke i napore da zaustavi nasilje u porodici kroz Avon program "Reci NE nasilju u porodici". Avon takođe pruža obimnu pomoć za sanaciju štete izazvane prirodnim nepogodama i katastrofama.