Srbija
    |         |         |    

AVON VREDNOSTI

POVERENJE

je kamen temeljac ohrabrivanja
Avon Dama da preuzmu odgovornost i budu najbolji što mogu. Ako verujete u nekoga i to pokazujete, ta osoba će pomeriti planinu kako bi dokazala da ste u pravu.

POŠTOVANJE

Pomaže da cenimo različitosti,
da poštujemo ličnost zbog njenih/njegovih jedinstvenih kvaliteta.
Kroz poštovanje, mi svakoj osobi pružamo mogućnost razvijanja njenih potencijala

VERA

Znači da želimo da živimo i radimo u okruženju u kojem je
komunikacija otvorena, gde su ljudi spremni da preuzmu rizik,
da predstave svoj pogled na svet i da govore istinu onako kako je vide.

SKROMNOST

Jednostavno znači da niste uvek u pravu,
da nemate sve odgovore i da ste toga svesni.Niste ništa manje vredan
čovek od ljudi koji rade za Vas i ne plašite se da tražite pomoć.

POŠTENJE

treba da bude obeležje svake
Avon Dame i zaposlenog. Postavljanjem i poštovanjem visokih standarda i radeći ispravne stvari, mi ispunjavamo svoje dužnosti za naše kupce, za svoje kolege i same sebe.