Srbija
    |         |         |    
Uslovi korišćenja

POSLEDNJI PUT AŽURIRANO: [11.06.2012]

IZJAVA O PRIVATNOSTI PODATAKA KOMPANIJE AVON

SADRŽAJ:


UVOD: PREDMET


LICNI PODACI


PODACI KOJI NISU LICNE PRIRODE


"COOKIES" I DRUGE TEHNOLOGIJE


IP ADRESE


DRUŠTVENE MREŽE I INTERAKTIVNI ALATI


INTERNET SAJTOVI TRECIH LICA


OGLAŠIVACI – TRECA LICA


BEZBEDNOST


MOGUCNOST IZBORA


MOGUCNOST PRISTUPA


ZADRŽAVANJE INFORMACIJA


KORIŠCENJE SAJTA OD STRANE DECE


PREKOGRANICNI PRENOS INFORMACIJA


AŽURIRANJE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI PODATAKA


KONTAKTIRAJTE NAS


AVON DAME


UVOD: PREDMET

Avon Cosmetics SCG d.o.o. („Avon“ ili „mi“) smo sačinili ovu Izjavu o privatnosti podataka kako bismo vas informisali o tome na koji način prikupljamo, koristimo i obelodanjujemo informacije.
Ova Izjava o privatnosti podataka primenjuje se na informacije prikupljene putem ovog internet sajta i bilo kojih drugih sajtova za mobilne uređaje, aplikacija, vidžeta (widget) i drugih interaktivnih sadržaja koji su putem linka povezani sa ovom Izjavom o privatnosti podataka („Sajt“). Izuzev ukoliko nije posebno naznačeno u daljem tekstu, ova Izjava o privatnosti podataka ne primenjuje se na informacije prikupljene od strane kompanije Avon na drugi način, kao što su informacije prikupljene van interneta.
Kompanija Avon nudi Avon Damama mogućnost kupovine kao i promocije svojih proizvoda (u daljem tekstu Avon Dame). Avon Dame nisu zaposleni u kompaniji Avon. Stoga kompanija Avon ne kontroliše niti je odgovorna za prikupljanje, korišćenje i obelodanjivanje Ličnih podataka od strane Avon Dama, uključujući i prikupljanje, korišćenje i obelodanjivanje podataka u marketinške svrhe. Ukoliko Avon Dami pružite informacije putem Sajta, kompanija Avon će imati pristup datim informacijama i prema njima se odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka. Avon dame mogu kompaniji Avon dostaviti informacije u vezi sa svojim preporukama, u kom slučaju će se kompanija Avon, od trenutka kada date informacije budu u njenom posedu, prema istima odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka.

Ukoliko ste Avon Dama ili želite da postanete Avon Dama, pored opštih odredbi ove Izjave o privatnosti podataka, molimo vas da pročitate poglavlje Avon Dame na kraju ove Izjave o privatnosti podataka kako biste saznali važne informacije o drugim postupcima zaštite ličnih podataka koji se odnose na vas.

LIČNI PODACI

Prikupljanje ličnih podataka. „Lični podaci“ predstavljaju informacije na osnovu kojih možete biti identifikovani, kao što su imena, poštanske adrese (uključujući i adrese na koje se šalju fakture ili proizvodi), broj telefona, adresa elektronske pošte, broj kreditne kartice i korisničko ime. Mi prikupljamo Lične podatke od vas onda kada se odlučite da učestvujete u našim ponudama i programima ili kada nam na drugi način direktno pružate informacije, što uključuje i registrovanje kod nas, kupovinu proizvoda, učešće u našim interaktivnim sadržajima ili druge vrste interakcije sa nama na Sajtu.
Korišćenje ličnih podataka. Naša kompanija može koristiti Lične podatke:

 • u svrhe za koje ste nam konkretno pružili date informacije uključujući, bez ograničenja, i kako biste nam omogućili da odgovorimo na vaša pitanja i obradimo i ispunimo vaše zahteve;
 • kako bismo vam slali informacije o vašem odnosu ili transakcijama sa našom kompanijom;
 • kako bismo vas informisali o proizvodima, uslugama, programima i ponudama za koje smatramo da biste mogli biti zainteresovani, a putem elektronske pošte, SMS poruka, telefona ili pošte.
 • kako bismo personalizovali vaš odnos sa našom kompanijom, uključujući prezentaciju proizvoda i ponuda koje su posebno prilagođene vašim potrebama;
 • kako bismo vam omogućili da koristite naš Sajt i da putem istog komunicirate i ostvarite interakciju sa drugima;
 • u naše interne, poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, revizija, razvoj novih proizvoda, unapređenje našeg internet sajta, unapređenje naših usluga, utvrđivanje trendova u korišćenju i ocena uspešnosti naših promotivnih kampanja;
 • kako bismo vam omogućili da učestvujete u nagradnim igrama, takmičenjima i sličnim promocijama i kako bismo upravljali pomenutim aktivnostima (Neke od pomenutih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja mogu sadržati dodatne informacije o tome na koji način koristimo i obelodanjujemo vaše Lične podatke, te vam preporučujemo da data pravila pažljivo pročitate);
 • kako bismo obradili i ispunili vaše porudžbine ili vam na drugi način dostavili proizvode ili pružili usluge, na primer, kako bismo obradili vaše uplate, isporučili vam robu, komunicirali sa vama u vezi sa proizvodima koje ste kupili i pružili vam korisničku podršku u vezi s istima; i
 • kako bismo vam omogućili da šaljete elektronsku poštu drugim licima putem funkcije „pošalji prijatelju“. (Korišćenjem pomenute mogućnosti, izjavljujete nam da imate pravo da u pomenute svrhe koristite i nama dostavite ime i adresu elektronske pošte vašeg prijatelja. Podaci o vašem prijatelju biće korišćeni isključivo za prosleđivanje elektronske pošte i neće biti sačuvani u našim bazama podataka.);

Razmena ličnih podataka. Vaše Lične podatke možemo dostaviti:

 • kompanijama koje su nama povezane, odnosno koje su deo grupe Avon kompanija (kliknite ovde da biste videli spisak), ali ne za njihove direktne martkeniške potrebe. Avon Cosmetics SCG d.o.o. ima kontrolu nad podacima i snosi odgovornost za zajednički korišćene Lične podatke;
 • trećim licima koja pružaju usluge kompaniji Avon, kao što su hostovanje internet sajtova, analiza podataka, obrada plaćanja, izvršenje porudžbina, obezbeđenje infrastrukture, usluge informacionih tehnologija, korisnički servis, usluge slanja elektronske pošte, obrada transakcija putem kreditnih kartica, revizija, obuka i druge slične usluge. (Pomenutim trećim licima biće dostavljeni vaši Lični podaci ili biti omogućen pristup istima radi pružanja pomenutih usluga našoj kompaniji ili u ime nje);
 • Avon Damama, i to u meri u kojoj su im dati podaci potrebni kako bi vas kontaktirali, izvršili vaše porudžbine ili vam pružali usluge;
 • trećim licima u slučaju bilo kakve reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, ustupanja, prenosa ili drugog raspolaganja, u celosti ili delimično, našim poslovima, imovinom ili zalihama (uključujući i slučajeve u vezi sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom); i
 • ukoliko smatramo da je to potrebno ili ispravno: (a) u skladu sa važećim propisima uključujući i propise izvan vaše zemlje prebivališta; (b) u skladu sa sudskim postupkom; (c) radi odgovora na zahteve javnih i državnih organa uključujući i javne i državne organe izvan vaše zemlje prebivališta; (d) radi primene naših uslova i odredbi; (e) radi zaštite poslovanja naše kompanije ili bilo koje od naših povezanih kompanija; (f) radi zaštite prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naše kompanije i/ili naših povezanih kompanija, vas ili drugih lica; i (g) kako bismo mogli da koristimo dostupne pravne lekove ili umanjimo eventualnu štetu koju bismo pretrpeli.

PODACI koji nisu lične prirode

Prikupljanje podataka koji nisu lične prirode. „Podaci koji nisu lične prirode“ predstavljaju bilo koje informacije koje ne otkrivaju vaš lični identitet, kao što su:

 • informacije sa Internet čitača
 • informacije prikupljene putem kukija (cookies), piksel oznaka (pixel tags) i drugih tehnologija
 • demografski podaci i druge informacije pružene od strane vas ili naših Samostalnih predstavnika prodaje
 • zbirni pregled podataka

Mi i naši spoljni saradnici - dobavljači možemo prikupljati Podatke koji nisu lične prirode na različite načine. Na primer, mi:

 • prikupljamo informacije kao što je vrsta vašeg računara (Windows ili Macintosh), rezolucija ekrana, verzija operativnog sistema i vrsta i verzija Internet čitača.
 • prikupljamo demografske podatke, kao što su podaci o vašoj lokaciji, obrazovanju, zanimanju, godištu, polu, kao i druge informacije, kao što su one o vašim hobijima i posebnim interesovanjima, kada nam pomenute informacije dobrovoljno pružite.  Izuzev ukoliko nisu kombinovane sa Ličnim podacima, na osnovu pomenutih informacija ne možete biti identifikovani ni vi niti bilo koje drugo lice.

Zbirni pregled podataka. Naša kompanija može objedinjavati Lične podatke tako da na osnovu takvog zbirnog pregleda podataka ne možete biti identifikovani ni vi niti bilo koje drugo lice, kao na priemr u slučaju korišćenja Ličnih podataka da bi se izračunao procenat naših klijenata koji žive na određenom području. U nekim slučajevima, možemo kombinovati Podatke koji nisu lične prirode sa Ličnim podacima (kao što je kombinovanje vašeg imena sa vašom geografskom lokacijom). Ukoliko kombinujemo bilo koje Podatke koji nisu lične prirode sa Ličnim podacima, prema tako kombinovanim podacima ćemo se odnositi kao prema Ličnim podacima sve dok su međusobno kombinovani.
Korišćenje i razmena Podataka koji nisu lične prirode. S obzirom na to da na osnovu Podataka koji nisu lične prirode ne možete biti identifikovani, možemo prikupljati, koristiti i obelodanjivati Podatke koji nisu lične prirode u bilo koje svrhe.

„COOKIES“ I DRUGE TEHNOLOGIJE

„Cookies“: Mi i naši pružaoci usluga – treća lica možemo koristiti tzv. „kukije“ (cookies) na Sajtu. Kukiji omogućavaju web serveru da vrši prenos podataka na računar radi vođenja evidencije i u druge svrhe. Mi koristimo kukije i druge tehnologije kako bismo vam, između ostalog, na što bolji način pružili informacije koje su prilagođene vašim potrebama i olakšali vaš kontinuirani pristup Sajtu i njegovo korišćenje. Takođe, naša kompanija dozvoljava dobavljačima da koriste kukije na našem internet sajtu. Ukoliko ne želite da se vrši prikupljanje informacija putem upotrebe kukija, kod većine internet čitača postoji jednostavan postupak koji vam omogućava da sprečite njihovu upotrebu. Ukoliko želite dodatne informacije o kukijima, posetite sledeći internet sajt, koji nije povezan sa kompanijom Avon:  http://www.allaboutcookies.org/.
„Local Storage Objects“: Mi i naši pružaoci usluga – treća lica možemo koristiti tzv. Flash objekte za lokalno skladištenje podataka (Flash Local Storage Objects odnosno „Flash LSO objekte“) u određenim slučajevima, uključujući i slučajeve u kojima želimo da vas prepoznamo i zapamtimo šta ste naručili. Flash LSO objekti se razlikuju od kukija vašeg internet čitača po količini i vrsti skladištenih podataka. Pored toga, vi u većini slučajeva ne možete kontrolisati, obrisati ili onemogućiti prihvatanje Flash LSO objekata u vašem internet čitaču. Ukoliko želite dodatne informacije o Flash LSO objektima, kao i da saznate na koji način možete da ih kontrolišete, kliknite na stranicu za podršku za aplikaciju Flash Player i izaberite Global Storage Settings Panel i pratite uputstva. Da biste videli koji Flash LSO objekti se trenutno nalaze na vašem računaru, izaberite Website Storage Settings Panel i pratite uputstva da biste pregledali ili, ukoliko želite, izbrisali bilo koji Flash LSO objekat.
„Pixel tag“ i druge tehnologije: Prozirne GIF datoteke (clear GIFs) predstavljaju male grafičke datoteke sa jedinstvenim identifikatorom, čija je funkcija slična funkciji kukija. Međutim, za razliku od kukija, koji se skladište na hard disku vašeg računara, prozirne GIF datoteke su nevidljive i postavljene na samoj internet stranici. Možemo koristiti prozirne GIF datoteke (poznate i kao web svetionici (web beacons), web oznake (web bugs) ili piksel oznake (pixel tags) u vezi sa Sajtom kako bismo, između ostalog, pratili aktivnosti posetilaca našeg sajta i obračunavali statističke podatke o korišćenju Sajta i brzini odziva. Mi i naši pružaoci usluga – treća lica možemo takođe koristiti prozirne GIF datoteke u porukama elektronske pošte u HTML formatu kako bismo lakše pratili brzinu odziva u vezi sa elektronskom poštom, merili uspešnost naših marketinških kampanja i utvrdili kada se naše poruke elektronske pošte čitaju ili prosleđuju.
Web analitika: Kompanija Avon može sarađivati sa pružaocima usluga – trećim licima koji koriste tehnologije opisane u ovom poglavlju kako bi vršila web analitiku koja nam pomaže da bolje pratimo i razumemo način na koji posetioci koriste naš Sajt. Na primer, koristimo usluge Omniture-a, pružaoca usluga– trećeg lica u oblasti web analitike, koji nam pomaže da unapredimo rezultate našeg internet sajta i korisničko iskustvo. Ukoliko želite dodatne informacije i da se upoznate sa politikom zaštite privatnosti u vezi sa tehnologijom Omniture i njegovim alatom kojim možete uskratiti dozvolu za praćenje vaših podataka, posetite njihov centar za zaštitu privatnosti. ]
„Vidžeti“, aplikacije i slične tehnologije. Ukoliko se odlučite da koristite tehnologiju koju obezbedi naša kompanija (kao što je vidžet (widget)), svi Lični podaci ili druge informacije koje stavite na raspolaganje putem pomenute tehnologije mogu postati javno dostupne, na primer, putem društvenih mreža i drugih internet sajtova i platformi na kojima se može omogućiti korišćenje date tehnologije. Takođe, neke tehnologije imaju mogućnost distribucije preko drugih lokacija (na primer, vaš prijatelj ili klijent može na svom blogu postaviti vidžet koji sadrži vaše podatke). Kompanija Avon ne snosi odgovornost za prikupljanje, korišćenje ili obelodanjivanje Ličnih podataka i/ili drugih informacija koje postanu javno dostupne.

IP Adrese

Na koji način prikupljamo IP adrese
Vaša „IP adresa“ predstavlja broj koji vaš internet provajder automatski dodeljuje računaru koji koristite.
IP adresa može biti identifikovana i automatski evidentirana u datotekama za evidenciju na našem serveru svaki put kada korisnik poseti Sajt, zajedno sa vremenom posete i stranicama koje su posećene. Prikupljanje IP adresa je uobičajena praksa na internetu i mnogi internet sajtovi automatski vrše prikupljanje IP adresa.
Na koji način koristimo i obelodanjujemo IP adrese
IP adrese možemo koristiti u svrhe kao što su izračunavanje nivoa korišćenja Sajta, pomoć prilikom utvrđivanja problema na serveru, otkrivanje prevara i administriranje Sajta. Takođe možemo koristiti i obelodanjivati IP adrese u sve svrhe u koje koristimo i obelodanjujemo Lične podatke. Treba uzeti u obzir činjenicu da se prema IP adresama, datotekama za evidenciju na serveru i pratećim informacijama odnosimo kao prema Podacima koji nisu lične prirode, izuzev u slučajevima kada smo u obavezi da postupamo drugačije u skladu sa važećim propisima.

DRUŠTVENE MREŽE I INTERAKTIVNI ALATI

Određeni sadržaji na našem Sajtu mogu vam omogućiti da vršite interakciju sa našom kompanijom i drugim licima. Pomenuti sadržaji mogu podrazumevati blogove, oglasne table, mogućnost slanja poruka, mogućnost „četovanja“ i kreiranje profila na društvenim mrežama. Kada koristite pomenute mogućnosti potrebno je da znate da svaka informacija koju dostavite, uključujući i vaše ime, lokaciju i adresu elektronske pošte, može postati javno dostupna drugim licima. Naša kompanija ne snosi odgovornost ni za jednu informaciju koju odlučite da dostavite putem pomenutih interaktivnih sadržaja, a preporučujemo vam da ne obelodanjujete bilo koje osetljive Lične podatke (kao što su zdravstveni podaci ili podaci o kreditnim karticama) putem datih sadržaja. Ukoliko koristite pomenute sadržaje, vaši Lični podaci mogu ostati na Sajtu čak i nakon što prestanete da ga koristite.

INTERNET SAJTOVI TREĆIH LICA

Naš Sajt može sadržati linkove ka internet sajtovima trećih lica. Naša kompanija ne snosi odgovornost za zaštitu privatnosti na internet sajtovima trećih lica koji su linkovima povezani ili integrisani sa našim Sajtom, niti za zaštitu privatnosti od strane kompanija – trećih lica koje se bave oglašavanjem na internetu. Postavljanje linka na Sajtu ne podrazumeva podršku naše kompanije u korist sajta ka kom je dati link postavljen. Avon Dame snose isključivu odgovornost za svoje internet sajtove i za sve informacije koje su prikupljene na tim sajtovima.Ukoliko Avon Dama koristi Sajt kompanije Avon za prikupljanje informacija od vas, kompanija Avon može imati pristup pomenutim informacijama i prema istima će se odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka.

OGLAŠIVAČI – TREĆA LICA

Naša kompanija može koristiti usluge kompanija – trećih lica koje se bave oglašavanjem i koje nude oglase kada posetite naš Sajt. Pomenute kompanije mogu koristiti informacije o vašim posetama Sajtu kako bi ponudile oglase o proizvodima i uslugama za koje biste mogli biti zainteresovani. Prilikom postavljanja oglasa na ovom Sajtu, pomenute kompanije mogu postaviti ili prepoznati jedinstveni kuki na vašem internet čitaču. Ukoliko želite dodatne informacije o tome i načinu na koji možete sprečiti korišćenje datih informacija od strane pomenutih kompanija, posetite stranicu Network Advertising

BEZBEDNOST

Naša kompanija koristi odgovarajuće organizacione, tehničke i administrativne mere kako bi zaštitila Lične podatke koji su pod našom kontrolom. Nažalost, ni za jedan prenos podataka preko interneta ili sistem za skladištenje podataka ne može se garantovati da je 100% bezbedan. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da vaša interakcija sa našom kompanijom više nije bezbedna (na primer, ukoliko smatrate da je bezbednost vašeg naloga kod nas ugrožena), molimo vas da nas odmah obavestite o nastalom problemu, u skladu sa poglavljem KONTAKTIRAJTE NAS u daljem tekstu.

MOGUĆNOST IZBORA

Ukoliko želite da prestanete da primate marketinške i/ili promotivne ponude od kompanije Avon, možete nam poslati zahtev na adresu koja je data u poglavlju KONTAKTIRAJTE NAS u daljem tekstu.
Nastojaćemo da ispunimo vaše zahteve što je pre moguće a u zakonski predviđenom roku.

MOGUĆNOST PRISTUPA

Ukoliko želite da pregledate, ispravite ili izbrišete Lične podatke koji su nam prethodno dostavljeni, možete nas kontaktirati na način naveden u poglavlju KONTAKTIRAJTE NAS u daljem tekstu. U vašem zahtevu, jasno navedite podatke koje želite da izmenite. Nastojaćemo da odgovorimo na vaš zahtev što je pre moguće.

ZADRŽAVANJE INFORMACIJA

Naša kompanija će zadržati vaše Lične podatke u vremenskom periodu koji je neophodan kako bi se ispunila svrha njihovog korišćenja u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka, izuzev ukoliko duži vremenski period nije neophodan ili dozvoljen u skladu sa zakonom.

KORIŠĆENJE SAJTA OD STRANE DECE

Ovaj Sajt nije namenjem osobama mlađim od četrnaest (14) godina, te stoga zahtevamo da pomenute osobe ne pružaju Lične podatke putem Sajta.

PREKOGRANIČNI PRENOS INFORMACIJA

Vaši Lični podaci mogu biti skladišteni i obrađivani u svakoj zemlji u kojoj naša kompanija posluje, a vašim stupanjem u interakciju sa našom kompanijom i pružanjem bilo kojih Ličnih podataka, dajete saglasnost za prenos informacija u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, u kojima mogu važiti drugačija pravila o zaštiti podataka od onih koja se primenjuju u vašoj zemlji.

AŽURIRANJE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI PODATAKA

Naša kompanija može, s vremena na vreme, vršiti izmene ove Izjave o privatnosti podataka. Pročitajte napomenu pod nazivom „POSLEDNJI PUT AŽURIRANO“ na vrhu ove stranice da biste saznali kada je ova Izjava o privatnosti podataka poslednji put izmenjena. Sve izmene ove Izjave o privatnosti podataka stupaju na snagu kada na Sajtu postavimo izmenjenu Izjavu o privatnosti podataka. Vaše stupanje u interakciju sa našom kompanijom nakon pomenutih izmena tumačiće se kao vaš pristanak na izmenjenu Izjavu o privatnosti podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti podataka, obratite nam se putem elektronske pošte na sledeću adresu scg.office@avon.com , ili redovnom poštom na adresu Bulevar Mihaila Pupina 165g. S obzirom na to da bezbednost komunikacije putem elektronske pošte nije uvek zaštićena, u poruke elektronske pošte koje šaljete našoj kompaniji nemojte unositi osetljive informacije.

AVON DAME

Sledeće odredbe se primenjuju isključivo na Avon Dame:
Ova Izjava o privatnosti podataka primenjuje se na Lične podatke Avin Dama koje kompanija Avon prikuplja putem interneta ili na drugi način. Pomenute informacije biće prikupljane uz bilo koje druge Lične podatke koje prikupljamo od vas kao klijenta kompanije Avon, na način koji je opisan u prethodnom tekstu.
Ukoliko želite da postanete Avon Dama, naša kompanija može prikupljati i koristiti vaše Lične podatke, uključujući i informacije u vezi sa vašom kreditnom sposobnošću kako bismo utvrdili da li ispunjavate uslove.
Da biste postali Avon Dama, od vas se može zahtevati da zaključite poseban ugovor sa kompanijom Avon („Registracioni karton“). Ukoliko ste potpisali Registracioni karton, naša kompanija može prikupljati, koristiti i obelodanjivati vaše Lične podatke u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka i odredbama ugovora.Takođe, naša kompanija može po potrebi prikupljati, koristiti i obelodanjivati vaše Lične podatke radi ispunjavanja svojih obaveza po osnovu Ugovora. U slučaju neslaganja između ove Izjave o privatnosti podataka i Ugovora, primenjivaće se odredbe Ugovora.
Kada postanete Avon Dame, naša kompanija može obelodaniti vaše Lične podatke:

 • Menadžerima zone;
 • Sales leaderima;
 • Nadležnim organima ukoliko je to potrebno radi poštovanja zakonskih normi kao što su poreske i knjigovodstvene obaveze.

Takođe, naša kompanija može kombinovati Podatke koji nisu lične prirode, a koje prikupljaju naša kompanija i naši spoljni saradnici - dobavljači u vezi sa vašim korišćenjem našeg Sajta (kako je opisano u prethodnom tekstu), sa vašim jedinstvenom šifrom Avon Dame. Kombinovane informacije možemo koristiti u svrhe kao što je analiza korišćenja naših Sajtova od strane Avon Dama radi ocene i unapređenje našeg modela poslovanja, kao i u druge svrhe u vezi sa internom analitikom.